Sú bezpečné pre deti?

Áno! Všetky naše mydlá sú formulované s prísadami, ktoré sú určené pre dospelých i deti. Sledujte používanie u mladších detí. Neprehltnite. Ak sa vyskytne vyrážka, prerušte použitie a kontaktujte lekára.