Hva er holdbarhetstiden?

Såpestykkene må brukes innen 24 måneder fra første gangs bruk.