Ako si ho mám nanášať?

Ak používate naše sticky, podržte ich na chvíľu pod pažou, aby sa pri kontakte s telesným teplom zmäkčili, a potom jemne naneste tenkú, rovnomernú vrstvu. Začnite v malom a používajte menej, ako ste prípadne zvykli používať pri konvenčných výrobkoch.